Kunstnarar 2019

Britt Smelvær

Biletkunst/skulptur/installasjon | brittsmelvaer.dk

Gamal kjærleik rustar ikkje - Det er no 40 år sidan ”dei 4 fyrste” kom til Vevring. Utstillinga vart starten til årlege utstillingar i bygda sidan. Eg var med i 79 og har vidare utstillt 89 – 95 – 99 - 09 og kvar gong til stor glede. Busett i Danmark har Vevring vore ein av hjarteplassane mine i Noreg. Å fylja ungdomane i bygda som har overteke å føre utstillinga vidare er ei stor glede. Som kunstnar har eg nytta meg av mange uttrykk, teknikkar og material i mitt kunstnarskap. Denne gongen vert arbeida heller små og utstillinga mi vil henge saman med at eg dette året utstiller eg på Kystmuseet i Florø samstundes med Vevringutstillinga. Utstillinga omhandlar minner frå Stavøya som barn. Eg nyttar meg av mange teknikkar serigrafi,grafikk,objekt,broderi,fotografi.


Jane Balsgaard

Biletkunst/skulptur/installasjon | balsgaard.dk

Jeg er uddannet maler og billedhugger fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Arbejder i perioder med materialer, der tiltrækker mig og eksperimenterer med nye udtryk indenfor vævning, plantefarvning, papirfremstilling, svejsning og glasstøbning. Bruger mine erfaringer i opsætning af rum installationer. Min seneste motiv verden handler om skibe.


Annette Holdensen og Lisbeth H. Silver.

Biletkunst/skulptur/installasjon |

Annette Holdensen, født 1934, er en af Fyns mest erfarne og flittige kunstnere. Hun er oprindeligt uddannet væver, har i en længere periode i halvfemserne været meget optaget af at skabe kunstværker af pil og er for tiden i gang med noget helt andet. Det er netop kendetegnende for Annette Holdensen, at hun altid har haft en stor appetit på at eksperimentere med nye materialer og muligheder.
- Signe Ryge

Birgitte Thorlacius

Biletkunst | thorlaciustroelsen.dk

I min grafik arbejder jeg med enkle naturalistiske motiver, et vissent blad, en insektvinge, tidselfnug. en evig ambition om at indfange livets sårbarhed, men også dets iboende styrke og uovervindelighed. For at fange disse udtryk af gennemsigtighed og forvandling bruger jeg tegningen og grafikken som redskab.Forsøgerat udnytte stregen, grafikkens særlige egenskab at spænde fra den sarteste, næsten usynlige streg til det sorteste skarpe hug. Begge aspekter er for mig en uundværlig del af grafikken-afbilledet-af livet i det hele taget.


Magnhild Øen Nordahl

Biletkunst/skulptur/installasjon | magnhildnordahl.com

Magnhild Øen Nordahl (f. 1985, Ulstein) bur og arbeider i Bergen der ho hausten 2018 starta som doktorgradstipendiat ved Universitetet i Bergen, Fakultet for Kunst, Musikk og Design. Tidlegare det samme året var ho med på å etablere Aldea senter for Samtidskunst, Design og Teknologi i Bergen. Hennar kunstneriske praksis tar form som skulpturelle verk, installasjonar og video og hausten 2018 hadde ho ei soloutstilling ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum kalla “Frisbeeperspektivet” som tok for seg jorda si form og ulike innfallsvinklar til kunnskap om den. I det pågåande forskningsprosjektet ved KMD undersøker ho vidare forholdet mellom det vi sansar og det vi veit, mellom det abstrakte og det konkrete, sett gjennom den digitale 3D-modellen og digitale produksjonsverktøy.


Oddvar Torsheim

Biletkunst | torsheim.no

Gjennom 55 år har Oddvar Torsheim forma eit rikt og tvitydig visuelt univers med underfundig humor og skarpe kommentarar. Han utvikla tidleg ein heilt spesiell og personleg strek, som han gjerne kombinerte med tekst. Han er ein kunstnar som har gått sine eigne vegar. Biletverda hans er eit oppkome av humoristisk samfunnssatire og poengterte observasjonar av distriktspolitikk, oljeutbygging og miljøvern, alkoholpolitikk og seksualmoral,feminisme og venleikstyranni.
Lars Elton


Geir Hjetland

Skulptur | geirhjetland.com

Arbeider med skulptur i ulike materialer. Søker løysinger i grenselandet mellom det mekaniske og det organiske.


Peta Becker

Tekstil/ Skulptur | instagram.com/petabeckerprojekt/

It has been a long and difficult road to reach the point where 35 women artisans produce and are paid for work on a weekly basis, with a large amount of the project’s income being spent on transport, training, and emergency relief efforts, like the fires which annually sweep through the settlement, driven by high winds.

My background is in Fine Art and design, and gradually, I’ve begun returning to those roots, using pieces of crochet for my figures, vases and botanical works made of components created bythe project. I have never learned to crochet–and have no desire to do so, but have a deep love of hand made textiles and working with colour


Annie Birgitta Johansson

Tekstil | anniejohansson.com

I Annies arbeten är det det textila materialet som har huvudrollen. Hon intresserar sig för hur materialet relaterar till en intimitet och kropp, till något som talar till vårt muskelminne. Textil är ett material som är nära oss i alla livets skeenden; vi kanske inte formulerar oss kring materialet, men ändå vet vi känslan av den. Denna implicita kroppsliga kunskap utgör grunden i Annies arbeten, där hon genom ett abstrakt förhållningssätt skapar skulpturala objekt där kroppslighet och vår naturnära omgivning är ett återkommande tema.


Ask Bjørlo

Tekstil | ask-bjorlo.squarespace.com/

ASK BJØRLO (f. 1992) er klassisk utdannet som tekstilhåndverker i Sverige og Japan, med master i tekstilkunst ved Kunsthøyskolen i Oslo, våren 2019. Håndheving og broderi er blant hans hovedsakelige teknikker, men hans interesse for fagområdet strekker seg over mangfoldet av tekstile framgangsmåter. Ulike innfallsvinkler gir ulike uttrykk, og det faller seg derfor naturlig for Bjørlo og jobbe figurativt såvel som abstrakt. Hans arbeider er vist på blant annet Lillehammer Kunstmuseum, Kunstnerforbundet i Oslo, Kunsthall Stavanger, Stavanger kunstmuseum og CHART Art Fair hos OSL Contemporary.


Hanne Øverland

Tekstil | hanneoverland.com

Jeg er tekstilkunstner og jobber med ulike teknikker og metoder som stofftrykk, flokk (tekstilfibre man fester til en limt flate) og tufteteknikk. Jeg har gjennom hele kunstnerskapet jobbet med farger som utgangspunkt og bunnlinje for kunstneriske utprøvinger. Jeg bruker forskjellige materialer og teknikker for å jobbe med fargers potensial for uttrykk. Jeg nærmer meg maleriet rent uttrykksmessing, gjennom kunstnhåndverkets tradisjoner der mønster og ornament danner tegn som gjentas og løses opp. Jeg liker å bygge opp komplekse flater av det aller enkleste, nemlig punktet og linjen. Jeg maler som oftest uten pensler. De fleste arbeidene har titler knyttet til naturen. Jeg liker å tenke på dem som oppløste øyeblikk av natur.


Ingunn Bakke

Tekstil | ingunnbakke.com

Jeg har min bakgrunn i stofftrykk, og benytter i hovedsak storformat digital printer og trykker på tekstil. Den kunstneriske utviklingen skjer oftest i bildeprogrammer på pc. Jeg er opptatt av muligheter som det digitale mediet byr på./


Ulla Mari Brantenberg

Glas | glasslaven.no

Glasset er varmt og smidig når jeg blåser. Jeg former for det meste på frihånd. Bearbeider glasset når det er kalt; etser, sandblåser, skjærer, graverer og slumper. Fargene tilfører jeg oftest i den varme prosessen. Noen ganger brenner jeg dem inn etterpå. I formene, fargene bevegelsene prøver jeg å fortelle deg noe som bare du kan gjenkjenne.
- Glass is art that has nothing to hide –


Magny Jensen

Keramikk | facebook.com/MagniJensenKeramikk

Arbeider med ulike typar steingodsleire, som eg blandar og tilpassar dei vedfyrte ovnane mine. Å dele eit måltid med andre er ei av våre store gleder, keramikken min er meint å gi visuell og taktil næring for å berike desse daglege feiringane.


Lisbet Silver

Smykke |Lisbetsilver.dk

Uddannet som guldsmed i 1971 efter 2 år hos Hingelberg i Århus (sølvsmedelærling) samt 2 år hos Helga og Bent Exner (guldsmedelærling). Eget værksted i Svendborg efter endt designuddannelse på Guldsmedehøjskolen i 1983. Har studeret vikinge smykker og arbejdet meget med de gamle teknikker, hvilket har præget mine smykker og mit design. Desuden bruger jeg forskellige materialer så som hestehår, rav, ammonitter, niobium, titan, farvet aluminium samt skaller, og selvfølgelig ædle metaller samt kobber og bronce.


Marita Vangen Bratteteig og Vilde Jensen Hjetland, Krank

Performance |

Velkomen inn i Krank si verd. Me finn han på arbeidsrommet der han klargjer fleire kroppar for den siste ferda ned i jorda. Ekssovjetaren har alltid hatt eit godt auge til daude kroppar. Etter muren sitt fall finn me han godt tilpassa den nye verda med eige gravferdsbyrå. Kroppane er dukker modellert av Vilde Jensen Hjetland og karakteren er bygd på songen Krank, skreve til Kabaret Makaber av Marita Vangen Bratteteig. KRANK er ein kort teaterperformance som undersøker dei intime banda Krank har til desse livlause kroppane og til menneska bak.


Øyvind Johnsen

Videokunst | sensistens.no

Øyvind Johnsen jobber med video og foto. Viktig i kunstnerskapet er naturen i bred forstand. Og mennesket, med øyne og hud. Video- og lydopptak kobles gjerne til fotografier og stillbilder. Menneskestemmer brukes i dialoger og i lesing av ulike tekster. Musikalske elementer trekkes også inn. Stor vekt legges på en ro og en rytme tett forbundet med pust og puls. Slik skapes så vel kjente som ukjente rom og en opplevelse av det helt nære.


Heidi Torsvik og Winter Lazerus

Konsert/ Neo-opera | heiditorsvik.com/projects/hidden-soul-of-the-fjords/

HWith the Neo - Opera “Hidden Soul Of The Fjords,’ composers Winter Lazerus and Heidi Torsvik have focused their artistic vision to create a new musical form that will engage listeners and audiences of all ages and backgrounds. The completed project is an experience that incorporates the richest of musical concepts involving modern instrumentation, ancient instruments, “Found Sounds” (recorded in diverse parts of the Fjord regions), brilliant Norwegian soloists and vocalists and even the use of the one-of-a-kindsound speaker (crafted in theFjords), called ‘Desibel,’ which will be used, for the playback of the newly recorded musical journey.

The Neo-Opera is in 4-parts: 1-Presence, 2-Beneath The Surface Touch The Sky, 3-Shining Darkness, 4-Heart. The musical opus has also been signed to a Recording Contract with Naxos Records and the release date for the fully realized album, “Hidden Soul Of The Fjords” will be in the Spring of 2020.


Renate Soleng og Hedvig Biong, Kaal

Performance | Kaal.no

Ved bruk av video, performance og installasjon utforsker Kaalproblemstllinger knyttet til mellommenneskelige utfordringer og sosiale normer. Med naturen og landskapet som bakteppe, vil performancen undersøke hvordan nasjonalromantikk og eventyr bidrar til konstruksjonen av en felles norsk identitet. Kaal ønsker deg hjertelig velkommen, hvor vi sammen skal skape en performance der lek møter alvor. Ute i skogen skal trollet i oss oppdages og erkjennes.


Åse Lockner

Smykke | asalockner.se

”Industriromantik” För att lägga pusslet av ett nytt smycke skapar jag olika scener med den gemensamma nämnaren att det ska vara harmoni och balans i hur formerna samspelar men samtidigt uppstå en spänning mellan momenten. Under flera år har jag i tankarna förflyttat mina former från människan och ut i andra rumsligheter. ”Industriromantik" anspelar på smycken men de är också något annat; en liten skärva av världen eller något slags flygfoto av mina tankar.


Anne Bjørn

Biletkunst/tekstil | annebjorn.dk

Jeg arbejder tekstilt med transparente og skrøbelige udtryk. I værkerne arbejdes med mønstre der omsættes i flygtige, lette og foranderlige udsagn. Jeg undersøger trådens muligheder i den rene form – tegner med tråden. Kombinerer de vævede tynde papirtråde med mønstre laserskåret i papir eller stof. Den enkelte tråd er synlig, og de mange lag og skyggen bruges bevidst i udtrykket. Værkerne kan opleves som mentale rum. Jeg arbejder også i mixed media. Billeder og tegninger af tekstiler kan indgå i værkerne på linje med mønstre og symboler. Er optaget af det enkle udtryk med poetisk kraft.