Vevringutstillinga presenterar kunstnarane i eigen utstillingskatalog kvart år.

Katalogen har også program for det som skjer under utstillingshelga, som inneholder blant annet konsert, performance, video og lyd, utandørsveggmaleri, gateteater, kafe og kunstlotteri.

Boka Vevring og Kunsten, blei gitt ut år 2000.red. Uno Karlsson. Gjennom fotografi og tekstar skildrast livet rundt Vevringutstillinga, frå starten i 1979, t.o.m. 20-års jubileet. Boka kan kjøpes på Fjordbutikken eller tinges pr. epost.