Kataloger og bok

 

 

Vevring og kunsten

Katalog 2013

Katalog 2014

Katalog 2015

Katalog 2016
Katalog 2017

 

Vevringudstilliga presenterer kunstnarane i eigen utstillingskatalog kvart år.
Kataloget har også program for det som skjer under utstillingshelga f. eks.:

konsert
performance
video og lyd
utandørsveggmaleri
gateteater
kafe
Kunstlotteri

Boka Vevring og Kunsten, blei gitt ut år 2000.
red. Uno Karlsson.
Gjennom fotografi og tekstar skildrast livet rundt
Vevringutstillinga, frå starten i 1979, t.o.m. 20-års jubileet.

Boka kan kjøpes på Fjordbutikken eller tinges pr. epost.